بلانش

افزایش وزن روزانه(گرم)383
وزن هفتاد روزگی نر تک قل(کیلوگرم)28,7
وزن سی روزگی نر تک قل(کیلو گرم)13
تعداد بره به دنیا آمده در هر زایمان1,5
وزن میش بالغ(کیلو گرم)60-80
,وزن قوچ بالغ(کیلو گرم)90-140

این نژاد، که از Margeride در Lozère سرچشمه گرفته، به سرعت به مناطق اطراف منطقه محلی بومی خود گسترش یافته است. در حال حاضر عمدتا در مرکز ماسیف و لانگدوک-روسیلون پرورش داده می‌شود.

مراتع خشک و پست که همیشه زیستگاه طبیعی آن بوده اند، باعث شده است که گوسفند بلانش مسیف سنترال قادر به مقاومت در برابر شرایط پرورش دشوار باشد. توانایی آن برای راهپیمایی‌های طولانی و مقاومت آن به مناطق خشک، این دام  را مناسب برای پرورش در مراتع نموده است.

سازگاری خوب و سرعت رشد این نژاد به کشاورزان اجازه می‌دهد که گله های بزرگ خالص را مدیریت کنند. لاشه‌هایی که سنگین و کم چربی هستند، با توجه به برچسب های کیفیت رسمی مختلف، به خوبی درآمد دارند.

تولید گوشت گوسفند در طول سال باعث تامین تقاضای بازار گردیده  و فروش همیشگی لاشه های با کیفیت را فراهم می آورد.