لاکن

افزایش وزن روزانه(گرم)330
وزن هفتاد روزگی نر تک قل(کیلوگرم)300
وزن سی روزگی نر تک قل(کیلو گرم)
تعداد بره به دنیا آمده در هر زایمان1,3
وزن میش بالغ(کیلو گرم)70-80
,وزن قوچ بالغ(کیلو گرم)90-100

 جنوب غرب فرانسه، در جوار منطقه لاکُن، خاستگاه این نژاد است و هم اکنون در اقصی نقاط اروپا، شمال افریقا و ونزوئلا پرورش داده می شود. در صنعت پرورش گوسفند جهان به ویژه فرانسه، در بسیاری از مناطق از نژاد لاکُن به عنوان یک نژاد شیری مناسب و پر تولید استفاده می شود. جمعیت تحت رکورد این نژاد نزدیک به یک میلیون راس است. شایان ذکر است پنیر گران قیمت و ارزشمند موسوم به روک فور (Rayon de Roquefort) از شیر نژاد لاکُن تهیه می شود. 
برنامه های ویژه برای انتخاب و اصلاح نژاد و بهبود عملکرد این نژاد که به وسیله متخصصان فرانسوی در یک دوره 30 ساله انجام شده است؛ منجر به افزایش کمی و کیفی تولید شیر سالانه نژاد لاکُن به میزان 6/3 درصد شده است. نخستین گوسفند نژاد شیری در فرانسه است که از سال 1959 وارد برنامه های اصلاح نژادی و ثبت رکورد شده است.

تطابق پذیری این نژاد با اقلیم های گوناگون موجب شده است که امروزه در بسیاری از کشورها مانند پرتغال، اسپانیا، یونان، تونس، اسلوواکی، سویس، آلمان، اتریش و برزیل از نژاد لاکُن در صنایع لبنی و تبدیلی استفاده کنند.