سافولک

افزایش وزن روزانه(گرم)399
وزن هفتاد روزگی نر تک قل(کیلوگرم)31,5
وزن سی روزگی نر تک قل(کیلو گرم)15,1
تعداد بره به دنیا آمده در هر زایمان1,7
وزن میش بالغ(کیلو گرم)65-90
,وزن قوچ بالغ(کیلو گرم)80-150

نژاد سافولک در نتیجه تلاقی میان میش های Norfolk و قوچ های Southdown به وجود‌آمده  و تثبیت شده است. به دلیل ویژگی های خاص این نژاد امروزه در پنج قاره دنیا از نژاد سافولک در برنامه های آمیخته گری استفاده می شود. 

نژاد سافولك را مي توان جهت پرورش بصورت خالص يا براي بره هاي آن پرورش داد. صفات مطلوب آن مانند كيفيت شيردهي، توانايي عادت پذيري به شرايط محيطي، استفاده براي آميخته گري مي باشند. همچنين رشد سريع و زود هنگام و تركيب بدني مناسب اين نژاد، شرايط را براي توليد و رشد بره هاي مناسب بدون چربي مازاد، آن را براي پرورش اقتصادي مناسب مي سازد.

وزن از شیرگیری در نرها 35 کیلوگرم و در ماده ها 32 کیلوگرم است. افزایش وزن روزانه در دوران قبل از شیرگیری در نرها و ماده ها به ترتیب 335 و 309 گرم در روز است. بره هاي آن به راحتي مي توانند به وزن 30 تا 33 كيلو گرم در طول 70 روز برسند. سرعت رشد بالای بره ها، راندمان لاشه مناسب و کیفیت خیلی خوب گوشت این نژاد، آن را در زمره بهترین نژادها در اتحادیه اروپا برای تولید گوشت قرمز قرار داده است.

سافولک به عنوان یک نژاد اصیل به خاطر کیفیت های مادری، چندقلوزایی ، به شدت مورد بهره برداری قرار می گیرد. و همچنین از این نژاد برای دورگ گیری با نژادهای متعدد استفاده می شود. بلوغ زودرس و ترکیب عالی این حیوان را قادر می سازد تا بره هایی سنگین بدون چربی اضافی تولید کند. 

اهداف اصلاحی برای این نژاد، بر بهبود کیفیت تولیدات گوشتی (ترکیب و سطح پرواری برای بره های سنگین با بلوغ زودرس) همزمان با حفظ کیفیت های مادری (چندقلوزایی) متمرکز است.