ایل دو فرانس

افزایش وزن روزانه(گرم)354
وزن هفتاد روزگی نر تک قل(کیلوگرم)29
وزن سی روزگی نر تک قل(کیلو گرم)14,4
تعداد بره به دنیا آمده در هر زایمان1,7
وزن میش بالغ(کیلو گرم)70-90
,وزن قوچ بالغ(کیلو گرم)100-150

ایل دو فرانس حاصل تلاقی کنترل شده نژاد دیشلی انگلیس و رامبوئییه مرینوس است که در اوایل قرن 19  تثبیت شد.

این یک نژاد سنگین با بلوغ زودرس است که توسط یک تعادل خوب بین صفات تولید گوشت و کیفیت مادری ( چندقلوزایی وتولید شیر) مشخص می شود. این گوسفند به پتانسیل کامل در سیستم پرورش آغل با تولید بره پاییزه می رسد. همچنین سازگاری خوبی به سیستم های آزاد و نیمه آزاد با و بدون مکمل غذایی برای بره ها بسته به اهداف و دوره فروش دارد.

توانایی طبیعی تولید بره خارج از فصل جفت گیری میش ها در 9-10 ماهگی را ممکن می سازد که باعث تولید بره پاییزه سالانه می شود. مناسب برای پرورش در سیستم‌های سه زایش در دوسال می باشد. بره‌ها نرخ رشد بالا و مطابقت فوق العاده خوب را دارند که باعث می شود نژاد ایل دو فرانس بتواند در عملکرد تولید گوشت نژاد های خالص و آمیخته استفاده شود.

 انتخاب

اهداف اصلاحی برای نژاد ایل دو فرانس به طور همزمان بهبود صفات مادری و کیفیت تولید گوشت، با حفظ کیفیت پشم و سازگاری به تولید خارج از فصل بره، متمرکز است.

مقاومت به اسکریپی نیز تحت معیارهای انتخاب نژاد آورده شده است. برنامه اصلاحی بر اساس رکوردبرداری عملکرد میش در مزرعه ،آزمایش صفات تولید گوشت فردی در ایستگاه و تست آبستنی بهترین قوچ های جوان برای کیفیت تولید گوشت (در ایستگاه FEDATEST) وبر روی صفات مادری، چندقلوزایی و توانایی های شیرخوردن (در مزرعه) است.