1398/10/02 13:25:13

یازدهمین دوره کارآفرینی و خوداشتغالی با موضوع پرورش دام سبک پر تولید
با سرفصلهای:
اصول راه اندازی کسب و کار دام سبک
اصول طراحی و ساخت ساختمان در دامداری
اصول بهداشت و بیماری ها
اصول تغذیه و خوراک دهی

چهارشنبه 11 دی ماه 98

تهران، میدان توحید، خیابان ستارخان، خیابان کوثر یکم، پلاک 24
ثبت نام از طریق:
66913379
09921902067

یازدهمین دوره کارآفرینی و خوداشتغالی با موضوع پرورش دام سبک پر تولید
با سرفصلهای:
اصول راه اندازی کسب و کار دام سبک
اصول طراحی و ساخت ساختمان در دامداری
اصول بهداشت و بیماری ها
اصول تغذیه و خوراک دهی

چهارشنبه 11 دی ماه 98

تهران، میدان توحید، خیابان ستارخان، خیابان کوثر یکم، پلاک 24

ثبت نام از طریق: 
66913379
09921902067