1399/06/07 19:23:27

 عفونت های مزمن پستان ، اغلب باعث گسترش فیبروز و سخت شدن بافت پستان می شوند که نفوذ ضعیف آنتی بیوتیک ها را در پی دارند ، پس درمان سریع و به موقع در شروع درگیری بسیار مهم است . به همین دلیل تشخیص سریع ورم پستان و اقدام به موقع جهت درمان بسیار با اهمیت است زیرا با گذشت زمان بسته به نوع ورم میتواند باعث تشکیل آبسه و حتی کور شدن کارتیه ی درگیر شود .

عفونت های مزمن پستان ، اغلب باعث گسترش فیبروز و سخت شدن بافت پستان می شوند که نفوذ ضعیف آنتی بیوتیک ها را در پی دارند ، پس درمان سریع و به موقع در شروع درگیری بسیار مهم است . به همین دلیل تشخیص سریع ورم پستان و اقدام به موقع جهت درمان بسیار با اهمیت است زیرا با گذشت زمان بسته به نوع ورم میتواند باعث تشکیل آبسه و حتی کور شدن کارتیه ی درگیر شود .
انواع ورم بطور کلی و اقداماتی که در زمان روبرو شدن با این بیماری باید انجام داد؟
ورم پستان درجه یک
علامت:
تغییر شیر
درمان:
استفاده از پماد داخل پستانی و دوشش مکرر کفایت میکند
ورم پستان درجه2
علامت:
تغییر شیر
تغییر بافت پستان
درمان:
استفاده از پماد داخل پستانی به همراه درمان سیستمیک ،پماد خارج پستانی،بعضا ضد التهاب و ضد درد
ورم پستان درجه 3
علامت:
تغییر شیر
تغییر پستان
علائم عمومی
درمان:
سرم تراپی،آنتی بیوتیک تراپی،ضد التهاب و درمانهای دیگر(استفاده از اکسی توسین،دوشش مکرر و ..)