1399/02/15 09:17:06

شرکت تولیدی اجداد سپیدان کوثر به عنوان یکی از مراکز ارائه دهنده خدمات فنی و تخصصی کشاورزی در استان کرمانشاه

شرکت تولیدی اجداد سپیدان کوثر به عنوان یکی از مراکز ارائه دهنده خدمات فنی و تخصصی کشاورزی در استان کرمانشاه مفتخر است در دو زمینه "مهارت آموزی" و "انتقال تکنولوژی" با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه همکاری داشته باشد.
به امید ارتقا بهره وری در تولید با استفاده از دانش و تکنولوژی در کشور