1400/05/04 18:54:53

دعوت به همکاری
شرکت تولیدی اجداد سپیدان کوثر به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز مزرعه سعدآباد و دینور خود در شهرستان های ورامین استان تهران و صحنه استان کرمانشاه از بین دامپزشکان دارای پروانه دامپزشکی دعوت به همکاری می نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

www.ajdadesepidan.com

02166426737
02166426779
09921902067

دعوت به همکاری
شرکت تولیدی اجداد سپیدان کوثر به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز مزرعه سعدآباد و دینور خود در شهرستان های ورامین استان تهران و صحنه استان کرمانشاه از بین دامپزشکان دارای پروانه دامپزشکی دعوت به همکاری می نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

www.ajdadesepidan.com

02166426737
02166426779
09921902067