1399/04/22 00:13:24

حمام ضد کنه گوسفند

خسارت ناشی از انگل های خارجی بدن دام بویژه کنه ها از جمله مواردی است که در گوسفند سبب زیان های اقتصادی و بهداشتی می شود. آسیب رساندن به پوست و پشم، لاغری دام، کاهش تولید گوشت، شیر و نیز انتقال بیماری به دام از جمله خسارت های چشمگیری است که توسط انگل ها به دام وارد می شود. یکی از مهم ترین روش های کاربردی برای جلوگیری از این خسارات استفاده از حمام بهداشتی یا حمام ضد کنه گوسفند است. در این نشریه اهمیت حمام کنه گوسفند، روش و زمان صحیح استفاده از آن توضیح داده شده است. جهت دانلود بر روی لینک کلیک بفرمایید.