1399/05/26 10:26:00

ترکیب نژادی دام بومی با قوچ رومن یا رومانوف؟

بره های حاصل از رومن خالص (INRA401 محصول انستیتو INRAE سازمان تحقیقات کشاورزی، غذا و محیط زیست فرانسه) در مقایسه با بره های رومانوف وزن تولدبالاتری داشته و میش رومن شیرواری بهتری نسبت به رومانوف دارد، در نتیجه تولید بره هایی شیرمست دور از انتظار نیست.
قوچ رومن علاوه بر انتقال ژن های مرتبط باچندقلوزایی، شیرواری، افزایش وزن و تولید مثل خارج از فصل خصوصیات اقتصادی را در ترکیب های نژادی نیز منتقل می نماید.
ترکیب نژادی(تلاقی نژادی) دام بومی با قوچ رومن باعث افزایش کیفیت لاشه بره تولیدی و ضریب تبدیل را بهبود می بخشد این مهم پرواربندی نتاج را اقتصادی تر می کند.
قوچ رومن با جثه بزرگ تر با وزن ۹۰ الی ۱۱۰ کیلوگرمی درمقایسه با قوچ رومانوف بدلیل وزن نسبتا بیشتر و مشهود در جفت گیری با نژادهای سنگین بومی موفق تر عمل می کند.
جفتگیری قوچ رومن با میش بومی، در نسل های بعدی و نتاج ماده با تولید مثل خارج از فصل شرایط ویژه ای را از نظر تولید ترکیب های نژادی اقتصادی فراهم می کند.اجداد سپیدان کوثر در نظر دارد قوچ های رومن با قابلیت پرش به دام بومی را برای علاقمند به توسعه دامپروری توزیع نماید.