1400/02/06 18:17:56

بز و گوسفند قادر هستند تا ویتامین D را در پوست خود با استفاده از نور خورشید تولید نمایند. در نشخوارکنندگان زمانی که سطح کلسیم خون کاهش مییابد...


بز و گوسفند قادر هستند تا ویتامین D را در پوست خود با استفاده از نور خورشید تولید نمایند. در نشخوارکنندگان زمانی که سطح کلسیم خون کاهش مییابد ویتامین D موجب افزایش آزدسازی کلسیم از استخوان و همچنین جذب روده ای این عنصر میشود. با توجه به نقشی که کلسیم در شکلگیری استخوان دارد، نور خورشید از طریق این مکانیسم میتواند در بهبود وضعیت اسکلتی دام نقش مفیدی داشته باشد.
البته باید توجه داشت که در فصول گرم
سال دامها نباید به مدت طولانی در معرض مستقیم تابش نور خورشید قرار داشته باشند، چون در این صورت احتمال ایجاد استرس گرمایی و آسیب رسیدن به سلامت دام بسیار زیاد خواهد بود.


۰۲۱۶۶۴۲۶۷۳۷
۰۲۱۶۶۴۲۶۷۷۹
۰۲۱۶۶۴۲۶۷۵۱
۰۹۹۲۱۹۰۲۰۶۷