1400/04/27 09:22:35

✅در تاریخ 9 و 10 تیرماه دوره ی آموزشی عملی اجداد سپیدان کوثر که با حضور تعدادی از دامدران محترم و سرمایه گذاران گرامی این صنعت به مدت دو روز به همراه بازدید از مزارع #ابهر و #دینور این شرکت برگزار شد. در این دوره که با همکاری مرکز محترم اصلاح ژنتیک و بهبود تولیدات دامی کشور و مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) برگزار گردید ، اصول دامداری و پرورش دام سبک با سرفصل های بیزینس پلن، ساختمان و تجهیزات، اصول پرورش و خوراک و نیر اصول رعایت بهداشتی گله به صورت کلاسه ای تئوری و بازدید از گله ها آموزش داده شد.


✅در تاریخ 9 و 10 تیرماه دوره ی آموزشی عملی اجداد سپیدان کوثر که با حضور تعدادی از دامدران محترم و سرمایه گذاران گرامی این صنعت به مدت دو روز به همراه بازدید از مزارع #ابهر و #دینور این شرکت برگزار شد. در این دوره که با همکاری مرکز محترم اصلاح ژنتیک و بهبود تولیدات دامی کشور و مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) برگزار گردید ، اصول دامداری و پرورش دام سبک با سرفصل های بیزینس پلن، ساختمان و تجهیزات، اصول پرورش و خوراک و نیر اصول رعایت بهداشتی گله به صورت کلاسه ای تئوری و بازدید از گله ها آموزش داده شد.
✅در روز پایانی این دوره جناب آقای دکتر حسنی معاون محترم فنی مرکز اصلاح ژنتیک بعد از بازدید مزرعه دینور این شرکت از نزدیک با دامداران حاضر در دوره به گفتگو پرداختند.
✅در پایان دوره گواهی شرکت در دوره با همکاری #مرکز_اصلاح_نژاد، #مرکز_امام_خمینی و شرکت سپیدان به اعضاء شرکت کننده در دوره اعطا خواهد شد.