1400/02/18 20:32:02

این تفاهم نامه در روز شنبه هجدهم اردیبهشت ماه 1400 در چارچوب همکاری‌های دوجانبه به منظور بهره مندی از ظرفیت های متقابل با هدف کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره وری به ازای هر واحد دامی، توسعه بازار و برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه از منابع در اختیار و نیز ارتقای توانمندی‌های داخلی و کمک به جهش تولید در محصولات مرتبط با صنعت پرورش بز و گوسفند به منظور دستیابی به امنیت غذایی به امضای جناب آقای دکتر مختارعلی عباسی ریاست محترم مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور و آقای مهندس محمد یاسر ترابی مدیرعامل محترم شرکت اجداد سپیدان کوثر رسید

این تفاهم نامه در روز شنبه هجدهم اردیبهشت ماه 1400 در چارچوب همکاری‌های دوجانبه به منظور بهره مندی از ظرفیت های متقابل با هدف کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره وری به ازای هر واحد دامی، توسعه بازار و برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه از منابع در اختیار و نیز ارتقای توانمندی‌های داخلی و کمک به جهش تولید در محصولات مرتبط با صنعت پرورش بز و گوسفند به منظور دستیابی به امنیت غذایی به امضای جناب آقای دکتر مختارعلی عباسی ریاست محترم مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور و آقای مهندس محمد یاسر ترابی مدیرعامل محترم شرکت اجداد سپیدان کوثر رسید.

تولید و توزیع سالانه ۲۰ هزار دز اسپرم بز شیری سانن و آلپاین
جهت برنامه ملی ترکیب نژادی بز شیری، ارائه رکورد دام های سپیدان برای انتخاب مداوم دام الیت و فول رکورد و همکاری در برگزاری تورهای آموزشی - ترویجی دام سبک پر تولید در محل مزارع سپیدان جهت انتقال دانش به بهره برداران صنعت دام سبک کشور از جمله اهداف این تفاهم نامه می باشد.