1398/11/12 10:18:37

زكوة العلم نشره
زکات دانش،نشر آن است
شرکت تولیدی اجداد سپیدان کوثر در نظر دارد پروتکل ها و روش های پرورش و بهداشت دام سبک پرتولید را در قالب نشریه الکترونیکی به اطلاع دامداران محترم و علاقه مندان به این صنعت برساند.
اولین شماره از این نشریه با موضوع: "مراقبت های ویژه گوسفند و بز و توصیه های عمومی در شروع فصل زایش"
خدمت عزیزان علاقه مند و فعال در این صنعت منتشر می گردد.


برای دریافت اولین شماره از این نشریه، روی همین متن کلیک فرمایید.

زكوة العلم نشره
زکات دانش،نشر آن است
شرکت تولیدی اجداد سپیدان کوثر در نظر دارد پروتکل ها و روش های پرورش و بهداشت دام سبک پرتولید را در قالب نشریه الکترونیکی به اطلاع دامداران محترم و علاقه مندان به این صنعت برساند.
اولین شماره از این نشریه با موضوع: "مراقبت های ویژه گوسفند و بز و توصیه های عمومی در شروع فصل زایش"
خدمت عزیزان علاقه مند و فعال در این صنعت منتشر می گردد.


دریافت اولین شماره از این نشریه الکترونیکی